Doel

De stichting RAAP stelt zich ten doel onderzoek en de verspreiding van kennis op het terrein van de archeologie, de overige cultuurhistorie en de landschapsgenese te bevorderen, mede ten behoeve van de advisering inzake het omgevingsbeleid.